Vad gör lärare och familjehem

Stockholms stad Se allt

Vad gör lärare och familjehem

Arbetsmodellen Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården - syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom satsningar på goda utbildningsresultat.