Lex och Lara börjar SkolFam

Stockholms stad Se allt

Lex och Lara börjar SkolFam

Arbetsmodellen Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården - syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom satsningar på goda utbildningsresultat.