e-Tjänster inom hemtjänsten

Smart stad Se allt

e-Tjänster inom hemtjänsten

e-Tjänster inom hemtjänsten höjer kvaliteten och frigör resurser. Föredrag av Mikael Lagergren IT-direktör, Västerås stad, vid svenska stadsnätsföreningens konferens 20 mars 2014, Luleå.

Västerås testar fyra olika e-tjänster inom hemtjänsten hos 300 personer. Mikael Lagergren berättar här om tjänsterna, hur de tas emot, vilka utmaningar som finns, samt vad som krävs i form av bredbandsutbyggnad.

Utifrån Västerås erfarenheter har forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT, på uppdrag av svenska stadsnätsföreningen, undersökt de samhällsekonomiska effekterna. Resultat visar att samhället kan spara miljarder om bara dessa tjänster skulle användas i hela landet.

Mer om Västerås:
http://www.vasteras.se/Sidor/startsida.aspx

Mer om e-tjänsterna (eHemtjänst) i Västerås:
http://www.vasteras.se/stodomvardnad/hemtjanst/Sidor/ehemtjanst.aspx

Mer om studien "Effekter av digitala tjänster för äldrevård":
https://www.acreo.se/media/news/digitala-hemtjanster-kan-spara-miljarder-at-samhallet
http://ssnf.org/puffar-pa-forsta-sidan/Samhallet-kan-spara-mangmiljard-belopp-pa-e-tjanster/

Studien "Effekter av digitala tjänster för äldrevård" i sin helhet (pdf):
http://ssnf.org/Global/Rapporter/Nytta%20av%20digitalisering%20av%20%c3%a4ldreomsorg%202014.pdf