Fibernätet - så funkar det

Smart stad Se allt

Fibernätet - så funkar det

Så här funkar fibernätet i Stockholm.
Nätet är världens största öppna fibernät - mer än 30 varv runt jorden. Nätet är öppet för alla på likvärdiga villkor. Stockholms stads syfte med IT-infrastrukturbolaget Stokab är att främja konkurrens, mångfald och valfrihet och därmed bidra till en positiv utveckling av Stockholmsregionen.

Mer om Stokab:
http://stokab.se/

Sammanfattning om Stokab:
http://stokab.se/Documents/Broschyrer%20foldrar%20mm/F%c3%b6retagsbroschyr%202014%20web.pdf

Stockholms telehistoria:
http://stokab.se/Documents/Nyheter%20bilagor/Stokab_sv.pdf