Stockholm - Årets fiberkommun 2014

Smart stad Se allt

Stockholm - Årets fiberkommun 2014

Stockholms stad har utsetts till "Årets fiberkommun 2014" av Telias infrastrukturbolag Skanova. Priset mottogs av borgarrådet Ulla Hamilton vid en ceremoni på Fotografiska.

Juryns motivering:
"Fiber är en av vår tids största infrastruktursatsningar och Stockholms stad är verkligen en förebild i det arbetet. För att ha stimulerat utbyggnadstakten och medvetet öppnat upp för flera infrastrukturägare, satsat på utbyggnad av fiber till både företag och hushåll. Stockholm toppar också internationella jämförelser när det gäller bredbandspenetration och tillgång till ICT-tjänster. Med en innovativ agenda och strategisk affärsplan för fortsatta satsningar står Stockholms stad ofta som värd för internationella besök i fiberutbyggnadsfrågor, vilket har bidragit till att placera staden och Sverige på fiberkartan internationellt"

- Att Stockholm tidigt började bygga ett öppet operatörsneutralt fibernät har inneburit en samhällsekonomisk vinst på över 16 miljarder kronor. Stokab, det kommunala bolag som driver stadens fibernät, bildades och började bygga fibernätet för 20 år sedan. Det innebär att Stockholm var först i världen att bygga ett oberoende fibernät, sa Ulla Hamilton (M).

Mer om Stokab:
http://www.stokab.se/

Mer om den samhällsekonomiska vinsten fibernätet gett:
https://www.acreo.se/media/news/oppna-stadsnat-ger-samhallsvinster-visar-ny-studie

Mer om Stockholms stads syn på fibernätens ägarskap:
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oeppna-fibernaet-bidrar-till-innovationer-och-tillvaext-7143

Mer om Skanova och Årets fiberkommun 2014:
https://www.skanova.se/Nyheter/Nyheter/Pressmeddelande__Stockholm_utnamnt_till__Arets_fiberkommun__2014.html