Kommuner och sociala medier

Smart stad Se allt

Kommuner och sociala medier

Samtal med Karin Bäcklund, social mediastrateg, Almega, om trender inom sociala medier och kommuners engagemang.
http://www.almega.se/
@karinbacklund

Samtalet med Karin spelades in 6 mars 2013.

Stokab är Stockholms stads IT-infrastrukturbolag och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Verksamheten syftar till att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen och en positiv utveckling av Stockholmsregionen genom att bygga ut en konkurrensneutral infrastruktur som kunde möta framtidens kommunikationsbehov, skapa konkurrens, mångfald, och valfrihet, samt minimera grävandet. Nätet är världens största öppna fibernät och motsvarar mer än 30 varv runt jorden.
http://www.stokab.se