Almas hus - välfärdsteknologiskt center

Smart stad Se allt

Almas hus - välfärdsteknologiskt center

Almas hus är inrett som ett vanligt hem och visar hur seniorer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha ett enklare liv när miljön underlättas. Almas hus visar också hur välfärdsteknologi kan användas som stöd i vardagen.

Huset finns i Oslo och visades av Sigrid Aketun den 28 januari 2013 då EU-projektetet Design Led Innovations for Active Ageing (DAA) var där. EU-projektet är ett samarbete mellan flera städer i Europa. Från Stockholms sida deltar Norrmalms och Farsta stadsdelsförvaltning samt Äldreförvaltningen. DAA syftar till att finna långsiktigt hållbara lösningar för att, den ökande andelen äldre i befolkningen till trots, kunna tillförsäkra att äldres behov av omsorg blir tillgodosett och att omsorgen är av god kvalitet. Detta bland annat genom att möjliggöra för äldre att i större utsträckning än i dagsläget kunna leva ett aktivt och självständigt liv i hemmet.

Presentation av Almas hus.
http://svartfiber.files.wordpress.com/2013/01/almashus130128.pdf

Almas hus:
http://www.almashus.no

Blogg om EU-projektet
http://innovation65.stockholm.se/

Stokab - Stockholms stads IT-infrastrukturbolag
http://www.stokab.se