Platforms for IT-related design with in elderly care

Smart stad Se allt

Platforms for IT-related design with in elderly care

Stockholm's presentation - Platforms for IT-related design with in elderly care - at the meeting in Oslo. Monday 28 January 2013. Design Led Innovations for Active Ageing (DAA).

Presentation:

http://svartfiber.files.wordpress.com/2013/01/platformsitdesig

n1301281.pdf

EU-projektetet Design Led Innovations for Active Ageing (DAA) är ett samarbete mellan flera städer i Europa. Från Stockholms sida deltar Norrmalms och Farsta stadsdelsförvaltning samt Äldreförvaltningen. DAA syftar till att finna långsiktigt hållbara lösningar för att, den ökande andelen äldre i befolkningen till trots, kunna tillförsäkra att äldres behov av omsorg blir tillgodosett och att omsorgen är av god kvalitet. Detta bland annat genom att möjliggöra för äldre att i större utsträckning än i dagsläget kunna leva ett aktivt och självständigt liv i hemmet.

Föredraget är från mötet i Oslo 28 januari 2013 då temat var IT och äldreomsorg. Föredraget hölls av Anders Broberg, informationschef vid Stokab, Stockholms stads IT-infrastrukturbolag.

Blog
http://innovation65.stockholm.se/

About Stokab (IT-infrastructure company)
http://ssrn.com/abstract=2114138
http://www.stokab.se

Design research - Better health with more design
http://www.svid.se/sv/Forskning/Design-Research-Journal/Las-och-ladda-ner-Design-Research-Journal/Design-Research-Journal-nr-1-2012/

Stockholm - Towards a world-class city
http://international.stockholm.se/Future-Stockholm/