Bredband värmer skola

Smart stad Se allt

Bredband värmer skola

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadens-klimatarbete/Klimatsmarta-stockholm---goda-exempel/Klimatsmart-uppvarmning-av-Ostra-Real/
Stokab utsågs till Klimatsmarta Stockholms goda exempel januari 2013 för sitt aktiva energi- och klimatarbete med effektiv kylning och tillvaratagen överskottsvärme i bredbandsknutpunkten under Östra Real.
Värmen som utrustningen i bredbandsknutpunkten genererar tas tillvara, konverteras in i gymnasieskolan Östra Reals värmesystem och bidrar med upp till 50 procent till skolans uppvärmning.
Stokab är Stockholms stads IT-infrastrukturbolag.
http://www.stokab.se