Mötesplats Smart stad 210528

Smart stad Se allt

Mötesplats Smart stad 210528

Temat för denna upplaga av Mötesplats smart stad är digitalisering. Du kommer att inspireras av representanter från Rinkeby-Kista sdf, Trafikkontoret och Stockholm Vatten och Avfall som ger exempel på hur de har lyckats med digitalisering. Efter föreläsningarna kommer det vara möjligt att prata med föreläsarna i mindre grupper. Mötesplatsen kommer att webbsändas live från Stokabs lokaler.

Agenda                        
13:15-13.30 Välkomna

Claes Johannesson och Kristina Lundevall, CDO

Kort intervju med Stefan Carlson, CTO          

13.30-14.00 Tänk stort, involvera brett och testa!

Annika Ström, Lisa Moen och Robin Jägestedt, Rinkeby-Kista sdf

14.00-14.30  Vintergatan – ett gemensamt fundament för verksamhetsutveckling

Anna Green eller Oscar Stålnacke, Trafikkontoret

14.30-14.40  Paus

14.40-14.50  Mötesplatsen Noterar

Claes Johannesson

14.50-15.20  Två digitaliseringsinitiativ presenteras

Stockholm Vatten och Avfall delar med sig av erfarenheter från två digitaliseringsinitiativ

15.20-15.30  Avslut

15.30-16.00  Diskussion i Skype-rum