Visualisering av stödprocesser

Smart stad Se allt

Visualisering av stödprocesser

Mötesplats smart stad 19 mars 2021 - Sandra Jiseborn berättar om hur socialförvaltningen tagit fram ett verktyg för att stödja några av de mest utsatta personerna i vår stad – personer som levt i hemlöshet under en längre tid. Boendestödjarna Raija Malinen och Anna Lawaetz berättar hur de arbetat med metoden.