Luften vi andas, nu och alla kommande dagar

Smart stad Se allt

Luften vi andas, nu och alla kommande dagar

Mötesplats smart stad 19 mars 2021 - Magnuz Engardt berättar om hur miljöförvaltningen tagit fram en app som blir till stor hjälp för personer med känsliga luftrör. I appen visar luftkvalitet och pollenhalt inte bara idag utan ger även en prognos för de kommande dagarna.