Sufragetterna

Kulturskolan Stockholm Se allt

Sufragetterna

Danselever från Kulturskolan Stockholm firar demokratiåret genom att gestalta kvinnors historiska kamp för rösträtt och lika värde.