Digital visning: Se upp i Gamla stan!

Kulturförvaltningen Se allt

Digital visning: Se upp i Gamla stan!

Följ med på en kort vandring med Medeltidsmuseet och arkeologen Anna Bergman. Hör om varför man skulle se upp i Gamla stans gränder under medeltiden och tidigmodern tid.