Framtidsgatorna efter etableringen (engelska).mp4

Stockholms stad Se allt

Framtidsgatorna efter etableringen (engelska).mp4

Stockholms framtidsgator är ett pilotprojekt där vi testar att använda gatan till något annorlunda.