Stockholms stads Utbildningsplattform- ett verktyg för kompetensutveckling och lärande

Stockholms stad Se allt

Stockholms stads Utbildningsplattform- ett verktyg för kompetensutveckling och lärande

Stockholms stads Utbildningsplattform är ett verktyg som gör det möjligt att organisera för lärande och att arbeta med att ständigt utveckla kompetensen hos alla medarbetare och chefer. I denna film får du veta mer om vilka möjligheter som finns, olika användningsområden och hur du kommer igång i stadens Utbildningsplattform samt författarverktyget Adapt Builder.