Så uttalas Liljevalchs!

Kulturförvaltningen Se allt

Så uttalas Liljevalchs!

Liljevalchs chef Mårten Castenfors förklarar hur konsthallens namn ska sägas.