SUSO, Stockholms Ungdomssymfoniorkester

Kulturskolan Stockholm Se allt

SUSO, Stockholms Ungdomssymfoniorkester

Stockholms Ungdomssymfoniorkester (SUSO) är en av Sveriges ledande symfoniorkestrar för ungdomar mellan 15-22 år.
Orkestern bildades 1978 inom det som då hette Stockholms Kommunala Musikskola (numera Kulturskolan Stockholm). En av initiativtagarna var Wille Sundling, som även var orkesterns konstnärlige ledare fram till hösten 2004. Orkesterns medlemmar kom från början endast från Stockholms kommun, men numera är hela länet representerat.

Orkestern fyller en viktig uppgift inom såväl Kulturskolan Stockholm som i stadens musikliv. Under ett drygt decennium med start säsongen 1990/91 hade SUSO en egen abonnemangsserie om fyra konserter per år i Stockholms Konserthus. Regelbundna konserter på Musikaliska utgör numera huvuddelen av orkesterns konsertverksamhet, tillsammans med de konserter som ges på andra platser i Stockholms län ett par gånger per år. Vid varje konsert inbjuds en ung och lovande solist, ofta en före detta medlem av orkestern, att framträda. Detta har i praktiken inneburit att SUSO har framträtt med ett sjuttiotal av Sveriges blivande framstående musiker.

Många av SUSO:s nuvarande medlemmar går på olika musikutbildningar och tänker sig en framtid som musiker, vilket blivit verklighet för många tidigare SUSO-medlemmar.
http://www.suso.nu/