Det (dolda) samiska Mälardalen

Stockholms stadsbibliotek Se allt

Det (dolda) samiska Mälardalen

Panelsamtal om samiskt kulturarv och rätten till arkeologiska fynd och lämningar.
Vilka spår av det samiska finns och kan skönjas i Mälardalen? Vad betyder fynden för det samiska samhället i Stockholm? Vem ska äga och förvalta det samiska kulturarvet?
Panel:
Gunilla Larsson, arkeolog, researcher Uppsala universitet
Peter Ericson, historiker
I det avslutande panelsamtalet deltar C-G Ojala, Uppsala universitet och Inger Zachrisson, professor emerita, Historiska museet.
Moderator: Ylva Gustavsson, Sameföreningen i Stockholm.
Här kommer du snart direkt till livesändningen.
I samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och Sameföreningen i Stockholm med bidrag från Statens kulturråd
Bild: samisk hornsked ur Stadsmuseets samling