Styrdokument för kontakt- och ärendehantering.mp4

Stockholms stad Se allt

Styrdokument för kontakt- och ärendehantering.mp4

En genomgång av trafikkontorets styrdokument för kontakt- och ärendehantering inför beslutsmöte av överenskommelser mellan avdelningarna och servicecenter.