Aspuddens förskolor firar FN:s barnkonvention

Live-inspelningar Se allt

Aspuddens förskolor firar FN:s barnkonvention

Fredag den 20 november firar Aspuddens
kommunala förskolor den internationella barndagen och FN:s barnkonvention med
en ljusmanifestation. Barnen har målat varsin ljuslykta och med hänsyn till
rådande läge tänds de i år i en digital livesändning. Barnen och deras familjer
och alla som vill är varmt välkomna att titta.