Exploateringskontorets frukostmöte 20 november 2020

Live-inspelningar Se allt

Exploateringskontorets frukostmöte 20 november 2020

Program:
Aktuellt på kontoret
Johan Castwall, förvaltningschef

Vision och nya budgetförslaget
Samtal mellan Johan Castwall och Johan Nilsson, exploateringsnämndens ordförande

På gång!
- Bromstensstaden
Margareta Biberg, byggprojektledare
- Utvecklingsprojekt inom IT
Mats Dunkars, It-samordnare och Johan Furugren, It-strateg
- Årstastråket
Veronica Karlsson, projektledare och Amer Halabi, byggprojektledare