Pressträff 11 november 2020: Majoritetens förslag till budget för 2021

Live-inspelningar Se allt

Pressträff 11 november 2020: Majoritetens förslag till budget för 2021

Medverkande:

Anna König Jerlmyr, gruppledare (M)
Jan Jönsson, gruppledare (L)
Daniel Helldén, gruppledare (MP)
Karin Ernlund, gruppledare (C)
Erik Slottner, gruppledare (KD)