Skapa koreografi

Kulturskolan Stockholm Se allt

Skapa koreografi

Under höstlovet samlades några unga i en kortkurs på Kulturskolan Stockholm för att tillsammans sätta en egen danskoreografi.

Eleverna har under tre tillfällen fått olika verktyg hur man kan skapa koreografier. I den här koreografin har varje elev skapat tre former för att sen sätta ihop alla elevers former till en gemensam.