Månadens diktsamling: Oktober

Stockholms stadsbibliotek Se allt

Månadens diktsamling: Oktober

"Picknick, blixt" av Emily Berry
Översättning av Jenny Tunedal