Försäkringsbolaget Skandia

Stockholms stadsbibliotek Se allt

Försäkringsbolaget Skandia

Mikael Lönnborg, professor i företagsekonomi, och Andres
Houltz, forksningschef vid Centrum för Näringslivshistoria, berättar om
Skandias utveckling från 1990-talet och framåt. Under de följande decennierna
genomgick Skandia flera stora förändringar som påverkade bolagets ekonomiska
situation och som uppmärksammades stort i media.

 

I samarbete med Förlaget Närlingslivshistoria.