Anna Hörlén

Seminarium och föreläsningar Se allt

Anna Hörlén

Anna Hörlén – Projektledare, stadsledningskontoret
– Verktyg och metoder som främjar samverkan
Samverkan – är det ett modeord eller är det en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och höjd innovationskapacitet? Vilka roller har kommunen och partners och vilka verktyg, metoder och förhållningssätt behövs för att samverkan ska bli effektivt.
https://innovationsveckan.nu/program/sager-du-samverkan-en-gang-till-klappar-jag-till-dig-samverkan/