Staffan Lorentz

Seminarium och föreläsningar Se allt

Staffan Lorentz

Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden
– Samverkan bygger Norra Djurgårdsstaden
Samverkan – är det ett modeord eller är det en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och höjd innovationskapacitet? Vilka roller har kommunen och partners och vilka verktyg, metoder och förhållningssätt behövs för att samverkan ska bli effektivt.
https://innovationsveckan.nu/program/sager-du-samverkan-en-gang-till-klappar-jag-till-dig-samverkan/