Sofie Pandis Iveroth

Seminarium och föreläsningar Se allt

Sofie Pandis Iveroth

Sofie Pandis Iveroth, Innovationsplattform hållbara Stockholm
– Samverka – Javisst! – Men hur, var och med vem?
Samverkan – är det ett modeord eller är det en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och höjd innovationskapacitet? Vilka roller har kommunen och partners och vilka verktyg, metoder och förhållningssätt behövs för att samverkan ska bli effektivt.
https://innovationsveckan.nu/program/sager-du-samverkan-en-gang-till-klappar-jag-till-dig-samverkan/