Mårten Lindskog

Seminarium och föreläsningar Se allt

Mårten Lindskog

Mårten Lindskog, Stockholms Digital Care, Äldreförvaltningen
– Verksamhetsfrämmande uppdrag och ekonomiskt klister
Samverkan – är det ett modeord eller är det en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och höjd innovationskapacitet? Vilka roller har kommunen och partners och vilka verktyg, metoder och förhållningssätt behövs för att samverkan ska bli effektivt.
https://innovationsveckan.nu/program/sager-du-samverkan-en-gang-till-klappar-jag-till-dig-samverkan/