Christina Salmhofer

Seminarium och föreläsningar Se allt

Christina Salmhofer

Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden
– Samverkan som nyckel i innovationsprocessen
Samverkan – är det ett modeord eller är det en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och höjd innovationskapacitet? Vilka roller har kommunen och partners och vilka verktyg, metoder och förhållningssätt behövs för att samverkan ska bli effektivt.
https://innovationsveckan.nu/program/sager-du-samverkan-en-gang-till-klappar-jag-till-dig-samverkan/