Anna Hörlén - Harvard Bloomberg Innovation Track

Seminarium och föreläsningar Se allt

Anna Hörlén - Harvard Bloomberg Innovation Track

Anna Hörlén – projektledare för Harvard Bloomberg Innovation Track med fokus på Skärholmen
– Samverkan som bryter ny mark
Samverkan – är det ett modeord eller är det en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och höjd innovationskapacitet? Vilka roller har kommunen och partners och vilka verktyg, metoder och förhållningssätt behövs för att samverkan ska bli effektivt.
https://innovationsveckan.nu/program/sager-du-samverkan-en-gang-till-klappar-jag-till-dig-samverkan/