Erica Eneqvist

Seminarium och föreläsningar Se allt

Erica Eneqvist

Erica Eneqvist, doktorand, RISE
– Demokratins väktare – kan kommunen kombinera det med samverkan?
Samverkan – är det ett modeord eller är det en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och höjd innovationskapacitet? Vilka roller har kommunen och partners och vilka verktyg, metoder och förhållningssätt behövs för att samverkan ska bli effektivt.
https://innovationsveckan.nu/program/sager-du-samverkan-en-gang-till-klappar-jag-till-dig-samverkan/