Martin Westin

Seminarium och föreläsningar Se allt

Martin Westin

Martin Westin, forskare i Miljökommunikation vid SLU samt verksam vid Uppsala universitet
– Att hantera maktrelationer i samverkan
Samverkan – är det ett modeord eller är det en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och höjd innovationskapacitet? Vilka roller har kommunen och partners och vilka verktyg, metoder och förhållningssätt behövs för att samverkan ska bli effektivt.