Gunnar Björkman

Seminarium och föreläsningar Se allt

Gunnar Björkman

Gunnar Björkman, innovationsdirektör Stockholms stad, inleder seminariet
Samverkan – är det ett modeord eller är det en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och höjd innovationskapacitet? Vilka roller har kommunen och partners och vilka verktyg, metoder och förhållningssätt behövs för att samverkan ska bli effektivt.
https://innovationsveckan.nu/program/sager-du-samverkan-en-gang-till-klappar-jag-till-dig-samverkan/