Säger du samverkan en gång till klappar jag till dig! – Samverkan!

Seminarium och föreläsningar Se allt

Säger du samverkan en gång till klappar jag till dig! – Samverkan!

Samverkan – är det ett modeord eller är det en förutsättning för hållbar samhällsutveckling och höjd innovationskapacitet? Vilka roller har kommunen och partners och vilka verktyg, metoder och förhållningssätt behövs för att samverkan ska bli effektivt.
I det här seminariet diskuterar vi samverkan brett ur ett teoretiskt, praktiskt och erfarenhetsmässigt perspektiv med fokus på höjd innovationskapacitet för hållbar samhällsutveckling.

Du får också med dig konkreta exempel på verktyg och metoder för samverkan. De är hämtade från en bred kartläggning som staden genomförde våren 2020. Seminariet avslutas med fyra presentationer som förtydligar samverkans roll i innovationsprojekt.

Program:
Gunnar Björkman, innovationsdirektör Stockholms stad, inleder seminariet

Martin Westin, forskare i Miljökommunikation vid SLU samt verksam vid Uppsala universitet
– Att hantera maktrelationer i samverkan

Erica Eneqvist, doktorand, RISE
– Demokratins väktare – kan kommunen kombinera det med samverkan?

Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden
– Samverkan bygger Norra Djurgårdsstaden

10.30 – 10.50 Paus

Anna Hörlén – Projektledare, stadsledningskontoret
– Verktyg och metoder som främjar samverkan

Projektpresentationer med fokus på samverkan ur olika aspekter

Anna Hörlén – projektledare för Harvard Bloomberg Innovation Track med fokus på Skärholmen
– Samverkan som bryter ny mark

Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden
– Samverkan som nyckel i innovationsprocessen

Mårten Lindskog, Stockholms Digital Care, Äldreförvaltningen
– Verksamhetsfrämmande uppdrag och ekonomiskt klister

Sofie Pandis Iveroth, Innovationsplattform hållbara Stockholm
– Samverka – Javisst! – Men hur, var och med vem?

Moderator: Emilie Zetterström, kommunikatör, Stockholms stad