Medborgarhuset – en historisk byggnad anpassad för nutiden

Stockholm växer Se allt

Medborgarhuset – en historisk byggnad anpassad för nutiden

Medborgarhuset har genomgått den mest omfattande renoveringen på 80 år. Huset har utvecklats till en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats för alla stadens medborgare.

Ansvarig arkitekt under ombyggnaden var Nyréns Arkitektkontor.

Filmen är framtagen av Blomquist Communication på uppdrag av Stockholms stad.

Manus:
Medborgarhuset är stockholmarnas hus. 

Sedan det byggdes har det varit en plats för gemenskap, kunskap och hälsa – en plats att skapa nya minnen och upplevelser på.  

Men tiderna förändras och det ställer nya krav på en byggnad som den här. Medborgarhuset hade blivit rejält slitet under åren, och behövde rustas upp, utvecklas och anpassas efter dagens behov.

Efter fyra års ombyggnad har huset blivit mer hållbart och tillgängligt för alla stadens medborgare. Allt för att kunna fortsätta vara stockholmarnas hus i många år framöver.

Redan 1917 föddes idén om ett medborgarhus på Södermalm. Men det var först 1936 som bygget sattes igång, efter en arkitekttävling som vanns av K. Martin Westerberg. Tre år senare – mitt under andra världskrigets början – stod huset klart, en plats för allmänna ändamål med badhus, möteslokaler, gymnastiksal och bibliotek.

Målet har varit att utveckla huset med dess ursprungliga idé i fokus – ett hus för kropp, själ och bildning. 

Resultatet av renoveringen är ett Medborgarhus som är anpassat till nutiden, men som också har sin historia bevarad. 

Tidigare hade husets verksamheter separata ingångar och hela byggnaden upplevdes som sluten. Nu har den öppnats upp och byggts samman på ett nytt sätt. Den har till exempel fått fler ingångar – bland annat från Götgatan och tunnelbanan. 

Utrymmena mellan byggnadens tre huskroppar har glasats in och skapat nya ljusgårdar med över 3 000 kvadratmeter ny yta. Så nu kan du röra dig mellan de olika verksamheterna i huset genom nya inre gångstråk och torg. Dessutom har lokalerna blivit mer ändamålsenliga, med mer praktiska, publika ytor. Biblioteket har flyttats till mer tillgängliga lokaler mot Götgatan. I simhallen har undervisningsbassängernas bottnar blivit höj- och sänkbara och alla nivåskillnader i huset har byggts bort.

Som i många äldre byggnader behövde flera av Medborgarhusets tekniska system bytas ut. Det har resulterat i en mer hållbar och energieffektiv byggnad. 

Under renoveringen ville vi bevara och lyfta fram flera av husets gamla byggnadsdetaljer och konstnärliga utsmyckningar, som de nära 100 armaturerna i brons som föreställer en pojke och en flicka. De symboliserar att deltagandet i husets verksamheter gör dig bättre rustad att möta framtiden. Bakom en vägg hittades ett gammalt trappräcke som fick en ny plats i trappan ner mot tunnelbaneplanet. Byggnaden har också fått en rad nya konstverk, bland annat i biblioteket och i simhallen.

En gång i tiden byggdes det här huset för att vara en mötesplats som passade den tid som var då. Nu har det blivit en mötesplats som passar den tid som är nu.