Cecilia Brinck om kommunfullmäktiges möte 12 oktober 2020

Kommunfullmäktige Se allt

Cecilia Brinck om kommunfullmäktiges möte 12 oktober 2020

Hör kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck berätta om kommunfullmäktiges möte 12 oktober 2020. De behandlade frågor om bland annat finansiering för spårväg till Ropsten, förtur i bostadskön för våldsutsatta och beslut om nya detaljplaner för områden i Kista och Hjulsta.