Tranströmerbiblioteket i Medborgarhuset

Kulturförvaltningen Se allt

Tranströmerbiblioteket i Medborgarhuset

Ungdomsbibliotekarie Paula läser några rader av poeten Jila Mossaed.