200915 - Lansering av Vägledning för kemikaliesmart förskola 2.0

Kemikaliecentrum Se allt

200915 - Lansering av Vägledning för kemikaliesmart förskola 2.0

Seminariet innehåller både en del med information om kemikalieproblematiken, en del om den nya Vägledningen för kemikaliesmart förskola 2.0 och några utvalda åtgärder samt en avslutande del med frågor och diskussion.

Förskolerektorer, miljöombud, inköpare och personal på både kommunala och fristående förskolor, parklekar samt pedagogisk omsorg är välkomna att delta.

För mer information se webben leverantör.stockholm/kemikaliesmartförskola
Filmen är textad.