Presentation av modellen Möjliga motiv till digitalisering i undervisning

Medioteket Se allt

Presentation av modellen Möjliga motiv till digitalisering i undervisning

Josef Sahlin presenterar en modell som är ett inslag i komptetensutvecklingsmodulen Samförstånd kring skolans digitalisering. Modulen, inklusive modellen som presenteras finns via denna länk: https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=1017

Taggad med bliva