Presentation av höstens utbildningsprogram i Digit or Die-projektet

Kulturförvaltningen Se allt

Presentation av höstens utbildningsprogram i Digit or Die-projektet

Projektledare Eva Camél Fuglseth presenterar höstens utbildningsprogram i Digit or Die.