Cecilia Brinck om kommunfullmäktiges möte 31 augusti 2020

Kommunfullmäktige Se allt

Cecilia Brinck om kommunfullmäktiges möte 31 augusti 2020

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte 31 augusti. Bland annat fattades beslut om ett nytt program för inköp och upphandling, budgetprocessen och en ny F-9-skola i Kista Äng.