Off Peak – Smartare användning av våra städer

Live-inspelningar Se allt

Off Peak – Smartare användning av våra städer

Under
rusningstid kan det vara trångt på städernas gator. Genom att styra transporter
av varor och avfall till tider då trängseln är mindre kan framkomligheten öka
och städerna bli mer trafiksäkra och attraktiva att vistas i. Men att förändra
ett stort och komplext system som godstransporter kräver breda samarbeten.