Cecilia Brinck om kommunfullmäktiges möte 15 juni 2020

Kommunfullmäktige Se allt

Cecilia Brinck om kommunfullmäktiges möte 15 juni 2020

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges sista möte för den här våren. Bland annat fattades beslut om Visionen 2040, fortsatt justerade parkeringsavgifter och ett handlingsprogram för att hindra unga att falla in i kriminalitet.