Så jobbar krisledningsgruppen på kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen Se allt

Så jobbar krisledningsgruppen på kulturförvaltningen

I början av mars 2020 aktiverade kulturdirektören förvaltningens krisledning med anledning av coronapandemin. Vad gör en krisledning? Vilka funktioner finns med i krisledningsgruppen? Nyckelpersonerna berättar.