Stadsarkivets 10-minutare - Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad

Stadsarkivets filmer Se allt

Stadsarkivets 10-minutare - Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad

Fogelstadgruppen startade upp den Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1921. Sandra Häll Pettersson på Stadsarkivet berättar här med hjälp av handlingar från Kvinnliga kontoristföreningens arkiv lite om skolans historia och hur en vistelse på Fogelstad kunde vara.