Cecilia Brinck om kommunfullmäktiges möte 4 maj 2020

Kommunfullmäktige Se allt

Cecilia Brinck om kommunfullmäktiges möte 4 maj 2020

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte. Bland annat fattades beslut om den återremitterade årsredovisningen, eget boende för människor som väntar på uppehållstillstånd och flera bostads- och byggärenden.