Skapa en planering från en mall

Medioteket Se allt

Skapa en planering från en mall

I den här filmen får du se hur man gör en ny planering från en mall i Planering & Bedömning i Skolplattformen.