Skapa en grupplärlogg

Medioteket Se allt

Skapa en grupplärlogg

I den här filmen får du se hur man skapar en lärlogg för gruppen i Planering & Bedömning i Skolplattformen.